Henriksdal 215

Logistiklösningar

Bygg och Berglaget sköter logistiken i tunnelnätet åt Fortum samt deras underentreprenörer. Bygg och Berglaget har specialbyggda maskiner för hantering av gods nere i tunnelnätet där utrymmer är mycket begränsat. Rälsgående maskiner som kan transportera maskiner, material och personal används dagligen.

Rälsarbeten är även en del av logistiklösningen för att kunna möta kundens behov och krav.