Henriksdal 182

Drift och underhåll

Drift och underhåll är den del av den dagliga verksamheten. Här ser man över och åtgärdar löpande skador på den befintliga anläggningen. Fjärrvärmerör åtgärdas, trappor lagas och flyttas, rörstöd åtgärdas, stålarbeten och mindre betongarbeten utförs.

Rondering av tunnelnätet utförs för att ständigt säkra driften nere i ledningstunnlarna.