Henriksdal 191

Bergarbeten

Inom bergarbeten tillhandahåller vi besiktning av tunnlar, bergsskärningar och schakt. Förstärkning av dessa utförs även, dels genom traditionell bultning och nätning, men även sprutbetong och mer avancerade lösningar för det specifika tillfället tillhandahålls.

Injektering och tätning av tunnlar utförs samt dräneringslösningar vid vatteninträngning.