IMG_5575

Om oss

Bygg & Berglaget är specialiserade på service och underhåll i tunnlar och vi har mångårig erfarenhet av arbete i Stockholms ledningstunnlar. Vi åtar oss uppdrag inom bergförstärkning, losshållning och betongarbeten. Vi arbetar även med service och underhåll av järnvägsräls i tunnelmiljö.

Vi är vana att arbeta i känsliga, driftsatta miljöer. För att utföra arbetena under de speciella förhållanden som råder i ledningstunnlar, har vi utvecklat egentillverkade spårgående redskap och maskiner. 

Arbetsmiljö, miljö och säkerhet

Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare inom arbetsmiljö och miljö. Arbetet i tunnlarna är säkerhetsklassat och innebär speciella krav på organisationen kring sekretess och personal. 

Historik

Bygg & Berglaget startade 2012. Sedan 2015 är Bygg & Berglaget ett helägt dotterbolag till AB Frijo