Stockholm Exergi

Projekt Fortum Exergi är ett ramavtal där Bygg & Berglaget har som huvuduppgift att sköta drift och underhåll, för att säkerställa driften i ledningsnäten. Omfattningen av ramavtalet är skötsel och underhåll, men även bergsbesiktningar och mindre losshållningsarbeten.

Bygg & Berglaget är vana att röra sig i känsliga tunnelmiljöer och samtliga anställda är godkända för att vistas i skyddsklassade tunnlar och lokaler.