• Henriksdal 101
 • Henriksdal 106
 • Henriksdal 128
 • Henriksdal 113
 • Henriksdal 142
 • Henriksdal 162
 • Henriksdal 151
 • Henriksdal 200
 • Henriksdal 202
 • Henriksdal 195
 • Henriksdal 192
 • Henriksdal 205
 • Henriksdal 215

Henriksdal

Projekt Henriksdal är ett ramavtal för hydraulisk bergspräckning. Omfattning av våra arbeten i verket är att för kundens räkning tillhandahålla hydraulisk bergspräckning, bergförstärkning och andra typer av bergarbeten.Vi kommer under en period av 10 år att utföra en mängd olika arbeten. Bergrum skall spräckas, tunnlar skall sänkas och höjas i tak, tunnlar skall skrotas och besiktigas samt förstärkas. Losshållningen utförs med hydraulisk spräckning i samverkan med vajersågning.

Projektet innefattar en hel del utmaningar. Reningsverket skall vara fullt fungerande under hela projekttiden, vilket ställer stora krav vid själva utförandet. Ledningar skall läggas om, skyddas, flyttas och tas om hand på många olika sätt som ställer stora krav på planering och anpassning av produktionen.
Bergarbetena inne i verket är inte som vanliga bergarbeten, de innefattar även mycket byggnation av olika skyddsanordningar, specialanpassningar av maskiner och verktyg.

Sett till maskiner och utrustning arbetar vi med mindre maskiner, som Bobcat och TakeJob maskiner i mindre utförande. Trånga utrymmen med låg takhöjd innebär att maskiner och utlastningsmaskiner behöver anpassas.

Vid frågor om utförandet vänligen kontakta Bygg & Berglaget Valter Johansson. Vi söker löpande nya medarbetare och lärlingar som vill utvecklas inom bergarbete.