Henriksdals reningsverk foto stockholm vatten

Tekniskt intressant bergprojekt i Henriksdal

Bygg & Berglaget har skrivit kontrakt med Stockholm Vatten för ramavtal avseende Bergarbeten och Hydraulisk spräckning i Henriksdals reningsverk. Ramavtalet gäller under hela byggtiden för SFA (Stockholms framtida avloppsrening) och det nya utbyggda reningsverket.

Arbetena omfattar bland annat bergförstärkning med bult, nät och sprutbetong samt losshållning med vajersågning och hydraulisk spräckning för nya teknikutrymmen och ledningskulvertar i den befintliga anläggningen. Arbetena inleds under sommaren 2017 och ramavtalet sträcker sig fram till planerad sluttid 2025 och kommer att ledas av Lars Blomkvist från BBL och Björn Runfeldt från Frijo.

-Det här är ett mycket spännande uppdrag för oss, det är ett långt ramavtal med en ny kund för Bygg & Berglaget. Den här typen av jobb är helt rätt för oss eftersom vi är vana vid att arbeta i trånga utrymmen och anläggningar i drift, säger Frida Hesselgren, arbetschef.

Det är också utmanande rent bergtekniskt, bland annat ska vi ta ut berget i två nischer på vardera nära 1000 m3 enbart med vajersågning och hydraulisk spräckning, och det är inget man gör varje dag.